เคล็ดการถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชา

เครื่องสักการะเป็นพุทธบูชาโดยทั่วไป มีธูป ๓ เทียน ๒ ดอกไม้ ๑ ทุกอย่างล้วนมีความหมาย แต่ขออธิบายเพียงแค่ดอกไม้ก็แล้วกัน

การนำดอกไม้มาบูชานั้น เป็นเครื่องหมายแห่งความสดชื่นแจ่มใส และความเจริญรุ่งเรืองเบิกบาน การถวายดอกไม้ส่วนใหญ่จะใช้ดอกไม้สดตามแต่จะหาได้ทั่วไป

ดอกไม้ที่เลือกสรรมาบูชาพระนั้น ชาวพุทธส่วนมากนิยมนำดอกไม้ธรรมชาติ ที่มีคุณลักษณะดีงามมาบูชา คือ เป็นดอกไม้ที่กำลังแรกแย้ม มีกลิ่นหอม และมีสีสวยสด ไม่นิยมนำดอกไม้เหี่ยวแห้งมาบูชา หรือดอกไม้ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่นดอกไม้ที่ทำด้วยพลาสติก และดอกไม้ปลอมทั่วไป

การบูชาด้วยดอกไม้นั้น ส่วนใหญ่นิยมนำดอกบัวตูมมาถวาย เพราะลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีความหมายว่า ดอกบัวนั้น มีถิ่นกำเนิดในเปลือกตมไม่สะอาด แต่พอพ้นน้ำแล้วบานสะพรั่งสวยงาม เปรียบได้กับพระสงฆ์สาวกที่ออกจากเปลือกตม คือ กิเลส เบ่งบานด้วยรสพระธรรม ตัดความอาลัยซึ่งกามคุณห้าได้แล้ว เป็นพระอริยบุคคล (การบูชาด้วยดอกบัว จะให้มีความหมายที่ถูกต้องแล้วนั้น ต้องบูชาให้ครบ ๘ ดอก ซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคล ๘ จำพวก)

สรุปคือ การถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชานั้น ให้นำดอกไม้หรือพวงมาลัยดอกไม้สด จัดใส่แจกันวางข้างพระพุทธรูป ใส่พานวางหน้าพระพุทธรูป หรือวางไว้บริเวณหน้าตักของพระพุทธรูปก็เพียงพอแล้ว

#อย่านำไปคล้องคอพระ

พระพุทธรูปมีไว้เป็นตัวแทนการสักการะ เพื่อระลึกถึงองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใครที่เอาดอกไม้หรือพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องคอพระจนติดนิสัย ด้วยความที่รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ขอให้เลิกการกระทำนี้เสีย